ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Nov 22, 2007

Learning in MIT OpenCourseWares

အမ္တိုင္တီ၏ အပြင့္ သင္ခန္းစာမ်ား - Learning in MIT OCW

မက္ဆာခ်ဳးဆက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ အပြင့္ သင္ခန္းစာမ်ား (MIT OpenCourseWare - MIT OCW)ဟာ အဲဒီတကၠသိုလ္ရဲ႕ ဘြဲ႔ၾကိဳနဲ႔ ဘြဲ႔လြန္အဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ ေနရာကေနမဆို အြန္လိုင္းကေန တစ္ဆင့္၊ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ ရယူသင္ၾကားႏိုင္ေစဖို႔ ၊ အမ္တိုင္တီ စာသင္ခန္းမ်ားထဲက သင္ခန္းစာေတြကို အင္တာနက္ေပၚ တင္ထားေပးတဲ့ အမ္အိုင္တီရဲ႕ ပဏာမ ေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာမ်ားကို အင္တာနက္ကို အေျခခံထားတဲ့၊ အမ္အိုင္တီရဲ႕ ထုထည္ၾကီးမားတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူမယ္ ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ စတင္ခဲ့တာ အခုအခ်ိန္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ ပူးေပါင္းထည့္၀င္မႈ အေနနဲ႔ အမ္အိုင္တီ အျပင္ William and Flora Hewlett Foundation နဲ႔ Andrew W. Mellon Foundation တို႔လည္း ပါ၀င္ထားပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားကို မည္သူမဆို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္တဲ့ "ပြင့္လင္းေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား (open educational resources)" အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါမွာ အျခားေသာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားစြာကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ - အခုအခ်ိန္မွာ ဆိုရင္ သင္ခန္းစာေပါင္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ကို အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ေလ့လာလို႕ ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အခ်ိဳ႕ကို ႏွစ္အလိုက္ စီစဥ္ထားတဲ့ ဖတ္ရႈရန္ စာရင္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးရန္ ေခါင္းစဥ္မ်ား အေနနဲ႔ ထားရွိေပမယ့္လည္း၊ အမ်ားစုကိုေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္း ပုစာၧမ်ား၊ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား (တခါတရံ အေျဖမ်ားလည္း ပါသည္) နဲ႔ သင္ခန္းစာ မွတ္စု (Lecture Notes) မ်ားအျဖစ္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ ဆိုရင္ ဂ်ာဗား (Java) သို႔မဟုတ္ မက္လက္ဘ္ (Mathlab) တို႔ကို အသံုးျပဳျပီး "အျပန္အလွန္ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အင္တာနက္ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား" (Interactive Web Applications)၊ အမ္အိုင္တီမွ ပါေမာကၡမ်ား ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အစံု ေရးသား ျပဳစုထားတဲ့ ဖတ္စာအုပ္ (Complete Textbooks) မ်ားနဲ႔ အင္တာနက္ကေန ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ ဗီဒီယို (Streaming Video) မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

အမ္တိုင္တီရဲ႕ အပြင့္ သင္ခန္းစာမ်ား အယူအဆဟာ အမ္အိုင္တီရဲ႕ ပညာေရးနည္းပညာ ေကာင္စီက တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ အမ္အိုင္တီအေနနဲ႕ အေ၀းသင္ ပညာေရး (Distance Learning) သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ ပညာေရး (e-Learning) ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘယ္လို အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ၾကရင္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ အမ္အိုင္တီ အဓိပတိ Robert Brown က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အယူအဆ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ရွိေနတဲ့ ပညာရွာေဖြ ဆည္းပူးေလ့လာသူမ်ားၾကားမွာ အသိပညာ ျဖန္႔ေ၀ရာ (Dissemination)၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ (Collaboration) ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ သင္ၾကားမႈ နယ္ပယ္မွာ ရွိႏွင့္ျပီးသား အေလ့ အက်င့္ေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ "အသိပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို အမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ျခင္း" အပိုင္းမွာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ရွိေနတဲ့ ပညာရွင္မ်ား အေနနဲ႔ အခုလို ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာတဲ့ အတြက္ အမ္အိုင္တီနဲ႔ အျခားေသာ ပညာရွင္မ်ားၾကားမွာ ရွိတဲ့ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပး ျမွင့္တင္လိုက္ရာ ေရာက္လာ ပါတယ္။

အပြင့္သင္ခန္းစာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အခါမွာ အဓိက ရင္ဆိုင္ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈက အမ္အိုင္တီရဲ႕ မဟာဌာနမ်ားမွာ သင္ၾကားပို႔ ခ်ေနတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား အတြင္း ထုထည္ ၾကီးမားစြာနဲ႔ ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ တည္ရွိေနတဲ့ "ဥာဏ္ပညာနဲ႔ တီထြင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အရာ (မူပိုင္ခြင့္)" မ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရရွိရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုကေတာ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကို အြန္လိုင္းေပၚမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ အားထုတ္ က်ဳိးပမ္းရမႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အမ္အိုင္တီရဲ႕ အပြင့္သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ မူပိုင္ခြင့္ဟာ အမ္အိုင္တီ၊ မဟာဌာနမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား သို႔မဟုတ္ သူ႕ရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ အတြင္းမွာ သင္ခန္းစာ ၃၂ ခုပါရွိတဲ့ စမ္းသပ္ စာသင္ခန္းကို အြန္လိုင္းေပၚမွာ လႊင့္တင္ ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ စက္တင္ဘာကို ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ခန္းစာေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို တင္ထားႏိုင္လာျပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ အင္တာနက္ကေန ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ ဗီဒီယို ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား အျပည့္အစံု ပါရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၄ မွာေတာ့ လႊင့္တင္ထားတဲ့ သင္ခန္းစာေပါင္းဟာ ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ္အိုင္တီရဲ႕ မဟာဌာနၾကီးမ်ားနဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ားရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားဟာ အလြန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး၊ အမ္အိုင္တီရဲ႕ အပြင့္သင္ခန္းစာမ်ားဟာ အမ္အိုင္တီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ - ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားကို သိပၸံ၊ နည္းပညာနဲ႕ ၂၁ ရာစု ကမာၻၾကီးရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မယ့္ အျခားေသာ ပညာသင္ၾကားေရး နယ္ပယ္မ်ားမွာ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ား သင္ယူခြင့္ရေစရန္ႏွင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်သြားရန္ - အတိုင္း ထပ္တူညီမႈရွိတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ အမ္အိုင္တီရဲ႕ အပြင့္သင္ခန္းစာမ်ားနဲ႕ OpenCourseWare Consortium ရဲ႕ အျခားေသာ "ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ေသာ ပညာသင္ၾကားေရး အရင္းအျမစ္မ်ား" ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ဟာလည္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

နည္းပညာ

William and Flora Hewlett Foundation နဲ႔ Andrew W. Mellon Foundation တို႕က ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား၊ ဘယ္လို အဖြဲ႔အစည္းမဆို သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ပညာ သင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို တည္ေဆာက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေစႏိုင္၊ စီမံ ခန္႔ခြဲႏိုင္ေစတဲ့ Open Source Software မ်ားကို အေထာက္အပံ့ ျပဳေပးပါတယ္။ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ ပါရွိတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြဟာ RealMedia (RM) အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြကို အမ္အိုင္တီ ဆာဗာမ်ားကေနပဲ ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္ ထင္ရေပမယ့္၊ အားလံုးကို ေဒါင္းလုဒ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးထား ပါတယ္။

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား

အမ္အိုင္တီဟာ သူ႔ရဲ႕ ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ အခါမွာ - အမ္အိုင္တီရဲ႕ ပညာေရးဆိုင္ရာ တန္ဘိုးမ်ား က်ဆင္းသြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အတန္းတြင္း စာသင္ခန္းမ်ားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ - လို႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တန္းမွာ "အပြင့္ သင္ခန္းစာ" မ်ားေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ပုိမို တိုးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳးလာတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

သင္ၾကားမႈ မဟာဌာနမ်ား

 • Aeronautics and Astronautics
 • Anthropology
 • Architecture
 • Athletics, Physical education and Recreation
 • Biological engineering
 • Biology
 • Brain and Cognitive sciences
 • Chemical engineering
 • Chemistry
 • Civil and Environmental engineering
 • Comparative Media Studies
 • Earth, Atmospheric and Planetary sciences
 • Economics
 • Electrical engineering and Computer science
 • Engineering Systems Division
 • Foreign languages and Literatures
 • Health Sciences and Technology
 • History
 • Linguistics and Philosophy
 • Literature
 • Materials science and Engineering
 • Mathematics
 • Mechanical engineering
 • Media Arts and Sciences
 • Music and Theatre arts
 • Nuclear Science and Engineering
 • Ocean Engineering
 • Physics
 • Political science
 • Science, Technology, and Society
 • Management
 • Special Programs
 • Urban studies and Planning
 • Women's Studies
 • Writing and Humanistic studies

အခမဲ့ အြန္လိုင္းပညာေရး

အခုအခ်ိန္မွာ အြန္လိုင္းေပၚက အမ္အိုင္တီ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း သိရွိသြားရပါျပီ။ "အပြင့္သင္ခန္းစာ" (OpenCourse) ဆိုတဲ့ အတိုင္းပဲ -
 • အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ တားဆီးမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး.. ၾကိဳက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ယူလို႔ရပါတယ္...
 • ေနရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ - အတားအဆီး မရွိပါဘူး၊ ကမာၻရဲ႕ ဘယ္ေနရာကေနမဆို သင္ယူ ေလ့လာလို႔ ရပါတယ္
 • အကြာအေ၀း ကန္႔သတ္ခ်က္ - အင္တာနက္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ခရီးကြာေ၀းျခင္းက သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြကို တားဆီးမထားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး
 • သင္ခန္းစာ ကန္႔သတ္ခ်က္ - ဆႏၵရွိရင္ ေပးထားတဲ့ သင္ခန္းစာ အားလံုးကို သင္ယူေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္
 • သာတူညီမွ်ရွိမႈ - အားလံုးတျပိဳင္တည္း သင္ယူေလ့လာလို႔ ရတဲ့ အတြက္ လူတိုင္းအတြက္ တေျပးညီပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ပိုျပီး ေလ့လာႏိုင္တဲ့သူက ပိုျပီးတတ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ညီအကို ေမာင္ႏွမ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဒီေလာက္ထိ ဖြင့္ေပးထားတဲ့ ပညာ သင္ယူေလ့လာေရး စနစ္ၾကီးကို အခ်ိန္မွီ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္... အပြင့္ သင္ခန္းစာမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေလ့လာ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

ဆက္စပ္ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ - Blog Post

ရည္ညႊန္း-
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare
http://en.wikipedia.org/wiki/William_and_Flora_Hewlett_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_W._Mellon_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources