ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Nov 6, 2007

Google, CGI Proxies & What People Searched for ...


People search which sites in WWW?
People bypass which sites ananymously?
Those are interested things in web.
Google can tell that if we use the following queries:

intext:"CGIProxy Error"
OR
intext:"Couldn't find address for"
in Search box.
Also, we can get all about working CGI Proxies, Proxy Lists & Resources with this query:
inurl:"/*proxy/*/*/" intext:CGIProxy intitle:CGIProxy
OR
inurl:"/*proxy/*/*/" intext:CGIProxy intitle:"CGIProxy * * *"
OR
inurl:"/*proxy/**/ /" intext:CGIProxy intitle:CGIProxy info
in Search box.
There are too many results may get. However you can see 100 results par page and filter using &num=100 and &filter=1 parameters in Google's URL.