ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Nov 6, 2007

Google & Apache Servers :))


Here is another funny & interesting search parameter, working in Google:

intext:" Name Last modified Size Description" intext:"Apache/* Server at"
I think the following query string is more working than intitle:"index of/"
intitle:"index of/"+intext:pdf+intext:"* MB"
Now we can see many valuable Internet resources just like an explorer view of our PC. LOL
Don forget
-to change Keyword: pdf to - doc, zip, rar, etc... MB to KB in quary and
-to add &num=100 in url.
Cheers!