ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Nov 30, 2007

World AIDS Day - 1st December 2007


World AIDS Day 2007


On 1 December, people around the world celebrate World AIDS Day. This year, World AIDS Day focuses on ‘leadership’, the theme set by the World AIDS Campaign under the five-year slogan
“Stop AIDS, Keep the Promise”.

Source:http://www.unaids.org/en/MediaCentre/PressMaterials/World AIDS Day Themes 1988 - present
1988  Communication
1989  Youth
1990  Women and AIDS
1991  Sharing the Challenge
1992  Community Commitment
1993  Act
1994  AIDS and the Family
1995  Shared Rights, Shared Responsibilities
1996  One World. One Hope
1997  Children Living in a World with AIDS
1998  Force for Change: World AIDS Campaign With Young People
1999  Listen, Learn, Live: World AIDS Campaign with Children & Young People
2000  AIDS: Men Make a Difference
2001  I care. Do you?
2002  Stigma and Discrimination
2003  Stigma and Discrimination
2004  Women, Girls, HIV and AIDS
2005  Stop AIDS. Keep the Promise
2006  Stop AIDS. Keep the Promise - Accountability
2007  Stop AIDS. Keep the Promise - Leadership

Source:http://en.wikipedia.org/wiki/World_AIDS_DaySource:http://www.imcworldwide.org/microsites/aids_day_07/


For More Info About World AIDS Days 2007 …
… Use This Google Search
.. Click here


Be Peaceful & Happy all the moments.