ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Oct 9, 2007

အီးဘြတ္ခ္ - အမ္ဘီေအ ႏွင့္ အိုင္တီစာအုပ္မ်ား


ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
မက္ဂေရာ-ေဟး စာအုပ္တိုက္က ၂၀၀၃ ဇန္န၀ါရီလမွာ ငါးၾကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၇၇၇ မ်က္ႏွာ - ၉.၃၃ မီဂါဘိုက္ - အကၡရာစဥ္အညႊန္း - အသံုးမ်ားတဲ့ အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား စသည္အားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ပါရွိပါတယ္


စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈအတြင္းမွ အလ်င္အျမန္ေရွ႕ေရာက္ေနေသာ အမ္ဘီေအ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
ေလာ္ရင္းဗစ္ကာ နဲ႔ ရြန္ဟိန္း တို႔ေရးသားတဲ့ စာအုပ္ပါ
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၁၇၅ မ်က္ႏွာ - ၂.၇၅ မီဂါဘိုက္ - အကၡရာစဥ္အညႊန္း -
စသည္အားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ပါရွိပါတယ္

အမ္ဘီေအ တစ္ေန႕တာ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
စတီဗင္ စထရယ္ဆာ (ပီအိပ္ခ်္.ဒီ) ေရးသားတဲ့ စာအုပ္ပါ
ဒီပုဂၢိဳလ္ၾကီးဟာ အမ္.ဘီ.ေအ ဘြဲ႔ သင္တန္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ျပည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်လာခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြကေန ဒီစာအုပ္ကို ျပဳစုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အမ္.ဘီ.ေအ ကို တစ္ရက္ထဲနဲ႔ ရေအာင္ယူဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး..
အမ္.ဘီ.ေအ ရထားတဲ့ သူေတြကို ေမးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ ၾကရတာ သိရပါလိမ့္မယ္
ဒါေပမယ့္ ဒီစာအုပ္ကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ စီးပြားေရးပညာ သင္ေက်ာင္းေတြမွာ ပို႔ခ်တဲ့ အေျခခံအယူအဆမ်ားနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေျခခံ အက်ဆံုးနဲ႔ အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္မည့္ အသံုးအႏံႈးေတြ နဲ႔ ေရးထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း - စာအုပ္ရဲ႕ "စကားဦး" မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ - အခန္းေပါင္း ၁၂ ခန္း - စာမ်က္ႏွာ ၃၂၃ မ်က္ႏွာ - ၁.၆၂ မီဂါဘိုက္ - အကၡရာစဥ္အညႊန္း -
စသည္အားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ပါရွိပါတယ္


လွပတဲ့ ၀က္ဘ္ဒီဇိုင္းတစ္ခုအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
ဂ်က္ဆန္ ဘရစ္ ေရးသားတဲ့ စာအုပ္ပါ
၂၀၀၇ ဇန္န၀ါရီမွာ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို လွပေအာင္ ဘယ္လိုပံုေဖာ္မလဲ ဆိုတာ
ေရာင္စံုရုပ္ပံုမ်ားနဲ႔ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ 181 မ်က္ႏွာ - ၉.၁၇ မီဂါဘိုက္ - အကၡရာစဥ္အညႊန္း -
စသည္အားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ပါရွိပါတယ္

ကြန္ရက္ ပရိုတုိေကာမ်ား လက္စြဲ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး
အင္တာနက္ပရိုဂရမ္မာမ်ား၊ ကြန္ရက္ပညာရွင္မ်ား
အိုင္တီနဲ႔ ကြန္ရက္နည္းပညာေက်ာင္းသားမ်ား
အင္တာနက္နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာ တတ္ကၽြမ္းလိုသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၃၅၉ မ်က္ႏွာ - ၅.၀၃ မီဂါဘိုက္ - အကၡရာစဥ္အညႊန္း -
စသည္အားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ပါရွိပါတယ္

ေအမွဇက္အထိ အဂၤလိပ္စာလံုး အမွန္ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ စာေပေလ့လာ လိုက္စားသူမ်ား
သိသင့္တဲ့ အေျခခံေမးခြန္းမ်ား၊ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္၊ သဒၵါနဲ႔ စကားလံုး အသံုးအႏံႈးမ်ားကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္
ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၂၀၃ မ်က္ႏွာ - ၁.၄၅ မီဂါဘိုက္ - ေနာက္ဆက္တြဲ ေအ၊ ဘီ၊ စီ -
စသည္အားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ပါရွိပါတယ္

အိပ္ခ်္တီအမ္အယ္လ္၊ အိက္စ္အိပ္တီအမ္အယ္လ္ႏွင့္ စီအက္စ္အက္စ္ ဘိုင္ဘယ္ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္..
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွာ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး
အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ေရးသားတဲ့ ေနရာမွာ အေျခခံ အက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ အိပ္ခ်္တီအမ္အယ္လ္ အေၾကာင္း၊ အိက္စ္အိပ္ခ်္တီအမ္အယ္လ္ႏွင့္ စီအက္စ္အက္စ္ အေၾကာင္းေတြကို ေရာင္စံုရုပ္ပံုမ်ား၊ ဇယားမ်ားနဲ႔ အျပည့္အစံု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္
စီအိပ္ခ်္အမ္ဖိုင္ - စာမ်က္ႏွာ ၄၅၆ မ်က္ႏွာ - ၂၅.၉ မီဂါဘိုက္ - ေနာက္ဆက္တြဲ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊ အီး၊ အက္ဖ္၊ အကၡရာစဥ္အညႊန္း - စသည္အားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ပါရွိပါတယ္
၀င္းရာ ဖိုင္၊ ၂၅.၃၂ မီဂါဘိုက္

စကား၀ွက္ ဂ်ီအိုင္အက္ဖ္တီအက္ဖ္အာအိုအမ္အက္ဖ္ေအတီအိပ္ခ်္အီးအာအိက္စ္အမ္ေအအက္စ္

အာလံုး အကၡရာ အေသးမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္
ညီအကို ေမာင္ႏွမ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး ပညာဗဟုသုတ အေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုၾကပါေစ...