ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Aug 20, 2007

eBook: Advanced VB.Net


Advanced VB.NET: Programming Web and Desktop Applications in ADO.NET and ASP.NET

Visusl Basic.net အေၾကာင္း အေသအျခာရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ေဆြးေႏြးထားတဲ့ သင္ခန္းစာဖိုင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ...
Powerpoint ဖိုင္ေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ မိမိတို႕စက္ေတြမွာ MS Office ရွိထားဖို႕ေတာ့ လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ... စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးဖတ္ေနစရာမလိုေတာ့ဘဲ အေရးၾကီး တာေတြကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျပန္ထုတ္ေပးထားတဲ့ အတြက္ ေလ့လာ လိုသူေတြ အတြက္ တနည္းတဖံု အေထာက္အကူ ျဖစ္မွာပါ ...
 1. Programming Web and Desktop Applications in ADO.NET and ASP.NET
 2. Review of Variables, Constants, Data Types, and More
 3. Arrays and Control Statements
 4. Detailed Look at Object Orientation
 5. Directories, Files, Paths, and Sequential File Access
 6. The Binary Access Method
 7. Graphics and Animation
 8. Multithreading
 9. Overview of Database Programming
 10. The Connected Layer Command and Data Reader Classes
 11. More on the Connected Layer
 12. The Disconnected Layer
 13. Multitable Data Sets
 14. A Review of Active Server Pages.NET
 15. Active Server Pages.NET and ActiveX Data Objects.NET
 16. Web Services

စတဲ့ အခန္း(၁၆)ခန္းပါရွိပါတယ္ ...
စုစုေပါင္း ဆလိုက္အခ်ပ္ေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ပါတယ္ ...

Download 11.02MB