ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

May 27, 2007

Computer မ်ားရဲ႕ဂယ္ေပါက္မ်ား


ကၽြန္ေတာ္တို႕Computer ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕မသိေသးတဲ့ ဂယ္ေပါက္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေနပါတယ္.. အဲဒီေနရာေတြကေန အေကာင္ေတြ (Virus, Trojan & Worm) ေတြ ၀င္၀င္ကိုက္တာေပါ့ ခင္ဗ်ာ...
အဲဒီဟာေလး ေတြကို Port ေတြလို႕ ေခၚပါတယ္...

  • အပိုင္း ၃ ပိုင္းခဲြထားပါတယ္
  • Well known ports, Register ports, Dynamic or Private ports တို႕ျဖစ္
  • Well known = port 0 to 1023
  • Registered = port 1024 to 49151
  • Dynamic and/or Private = ports 49152 to 65535
Well Known Port Numbers
Well knowns port မ်ားမွာ IANA ( Internet Assign Numbers Authority ) ကသတ္မွတ္ေပးထားေသာ port မ်ားျဖစ္သည္။ OS တြင္အသံုးျပဳမည့္ Program မ်ား၊ user မ်ား အသံုးျပဳမည့္ Program မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည္။

TCP ( Transmission Control Protocol ) တြင္သံုးထားေသာ ports မ်ားမွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
အတိအက် မသိႏိုင္ေသာ ေခၚဆိုဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ Service contact port တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးရသည္။ Contact port ကိုပင္ Well Known Port မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။
ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ Server မွ၎၏ contact port မ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာport မ်ားကို ေတြ႕ရမည္-

အလုပ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ TCP port မ်ားကို UDP တြင္လည္းအတူတူပင္သံုးသည္
IANA မွ စီမံသတ္မွတ္ေပးထားေသာ Assign ports မ်ားမွာ 0 မွ 1023 အထိျဖစ္သည္ -