ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

May 28, 2007

Computer မ်ားရဲ႕ဂယ္ေပါက္မ်ား(၁)


ဒီေန႕ေတာ႕ port နံပါတ္ ၀ ကေန ၈၀ အထိ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသြားမွာပါ..
ဒီ port ေတြကို Common ports ေတြလို႕လဲ ေခၚပါေသးတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ႕ ေအာက္မွာျမင္ရမွာပါ...

Port

Description

status

0/TCP,UDP

Reserved; do not use (but is a permissible source port value if the sending process does not expect messages in response)

Official

1/TCP,UDP

TCPMUX (TCP port service multiplexer)

Official

5/TCP,UDP

RJE (Remote Job Entry)

Official

7/TCP,UDP

ECHO protocol

Official

9/TCP,UDP

DISCARD protocol

Official

11/TCP,UDP

SYSTAT protocol


13/TCP,UDP

DAYTIME protocol

Official

17/TCP,UDP

QOTD (Quote of the Day) protocol

Official

18/TCP,UDP

Message Send Protocol

Official

19/TCP,UDP

CHARGEN (Character Generator) protocol

Official

20/TCP

FTP - data port

Official

21/TCP

FTP - control (command) port

Official

22/TCP,UDP

SSH (Secure Shell) - used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwarding

Official

23/TCP,UDP

Telnet protocol - unencrypted text communications

Official

25/TCP,UDP

SMTP - used for e-mail routing between mailservers E-mails

Official

26/TCP,UDP

RSFTP - A simple FTP-like protocol

Unofficial

35/TCP,UDP

QMS Magicolor 2 printer

Unofficial

37/TCP,UDP

TIME protocol

Official

38/TCP,UDP

Route Access Protocol

Official

39/TCP,UDP

Resource Location Protocol

Official

41/TCP,UDP

Graphics

Official

42/TCP,UDP

Host Name Server

Official

43/TCP

WHOIS protocol

Official

49/TCP,UDP

TACACS Login Host protocol

Official

53/TCP,UDP

DNS (Domain Name System)

Official

57/TCP

MTP, Mail Transfer Protocol


67/UDP

BOOTP (BootStrap Protocol) server; also used by DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Official

68/UDP

BOOTP client; also used by DHCP

Official

69/UDP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Official

70/TCP

Gopher protocol

Official

79/TCP

Finger protocol

Official

80/TCP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - used for transferring web pages

Official