ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

May 22, 2007

သီလသည္ လူသားတိုင္း၏ ဘ၀တန္ဘိုး


သီလသမာဓိပညာ
သီလသည္နတ္ျပည္တက္ရန္ေစာင္းတန္းေလွကား
သီလသည္ဘ၀ အထက္တန္းသို႕တက္လွမ္းႏိုင္သည့္ေလွကား
သီလသည္ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာတို႕ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ စည္းကမ္းတစ္မ်ဳိး
ကိုယ္အမူအရာကိုထိန္းျခင္းမ်ား
(က) အသက္သတ္ျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ျခင္း
( ခ) ကာမဂုဏ္အမွားအယြင္းက်င့္ျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ျခင္း
( ဂ) အမွားေျပာဆိုျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ျခင္း
ေကာင္းေသာစကားကိုဆိုျခင္းသည္ မဂၤလာ
ေကာင္းေသာစကား၏ အဂၤါရပ္မ်ား

 • အမွန္ေျပာတာတစ္ခုတည္းနဲ႕ လံုေလာက္ပါသလား
 • ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ရန္မ်ားေစတတ္ေေသာ စကားမ်ဳိးေျပာျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ျခင္း
 • ႏႈတ္ေစာင့္စည္းရမည့္ စည္းကမ္းကို လိုက္နာျခင္း
 • ခ်စ္ခင္ညီိညႊတ္မႈကို တိုးတက္ေစမည့္ စကားမ်ဳိးကိုသာေျပာဆိုျခင္း
 • ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာစကားမ်ဳိးကိုသာ ေျပာဆိုျခင္း
 • အခ်ိန္အခါကိုၾကည့္ျပီးေျပာျခင္း၊ အရွိအတိုင္းေျပာျခင္း၊
 • အက်ဳိးရွိမရွိၾကည့္ျပီးေျပာျခင္း၊ တရားအားေလ်ာ္စြာေျပာျခင္း၊
 • စည္းကမ္းတက် ေျပာျခင္း၊ နားေထာင္လိုက္ရသူမ်ားအဖို႕ မွတ္သားရေလာက္သည့္ စကားမ်ဳိးေျပာျခင္း၊
 • က်မ္းဂန္အကိုးအကားႏွင့္အညီ ေျပာျခင္း၊ အပိုင္းအျခား အကန္႕အသတ္ျဖင့္ေျပာျခင္း၊ မိမိ၏ေျပာစကားေၾကာင့္ နားေထာင္သူအတြက္ လြဲမွားစြာ အသိမွားအမွတ္မွားျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း. .
ေလာကအတြက္ အမွားအယြင္းမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ႏႈတ္ေစာင့္စည္းျပီး စကားေျပာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္... ေလာကတြင္ဆိုက္ေသာ ေဘးၾကီးငါးပါး ..
 • အသတ္ခံရေသာေဘး၊
 • ခိုးဆိုးလုယက္တိုက္ခိုက္ခံရေသာေဘး၊
 • ကာမဂုဏ္အမႈမ်ားတြင္ မွားယြင္းေဖာက္ျပန္စြာျပဳက်င့္ၾကေသာေဘး၊
 • အလိမ္ခံရေသာေဘး၊
 • မူးယစ္သျဖင့္ မူးယစ္သူ၏ ပတ္၀န္းက်င္မွသူမ်ား ဆင္းရဲရေသာေဘး . .
ေဘးၾကီးငါးပါးကို ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲ . .
သီလကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေလာကၾကီးအတြက္ ေဘးၾကီးငါးပါးကင္းသြားမည္ . .
သီလႏွစ္မ်ဳိး -
 • ကိုယ္တိုင္ အပါယ္ေလးပါးက်မွာေၾကာက္သျဖင့္ ေဆာက္တည္ေသာသီလ . .
 • ေလာကတြင္ ဆိုက္ေရာက္ေနေသာေဘးၾကီးမ်ား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္တည္ေသာ သီလ . . ေလာကကိုငဲ့ကြက္ေသာသီလက တန္ဘိုးျမင့္သည္… ေမတၱာပါ၀င္သည္…
ငါအက်င့္ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ သူတပါးတို႕ ေဘးဒုကၡမေရာက္ေအာင္ ငါ့ကိုယ္ငါထိန္းမည္…
ဆက္ရန္ က်န္ရွိပါေသးသည္...
တရားေတာ္နာယူရန္ အခ်ိန္ မရေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ...