ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
...: ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ နည္းပညာ၊ အိုင္တီ၊ ကူးယူရန္ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္မ်ားနဲ႕ အျခားေနရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးကေန ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ :...

... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...

Dec 4, 2007

CBox-Just a simple trick


If we visit some of our friends' blogs, we can read their idea, writings and other sharing subjects. Sometimes we comment to some of their valuable posts. It is just a simple case and we can easily do with blogger's build in comment or other templates assigned by the blog owners.
Sometimes we want to greet our friends or to inform something, then we can use cbox, setting up in the blogs. Most of the cboxs in blogs are narrow and cannot access sometimes, if it is not well customized or something wrong. At that time the following trick can help us to access cbox freely.

 1. Right click on the refresh of the cbox.
 2. In the appeared shortcut menu choose
  • Copy Shortcut (Internet Exporer) or
  • Copy Link Location (Firefox).
 3. Open New Tab or New Browser Window and Paste the shortcut (link) in the Address bar.
 4. Then press Enter key.
 5. Now, it is feel free to write cbox message easily for our friends.
Another way is,
 1. Right click on the refresh of the cbox.
 2. Then choose Open in New Window (Internet Explorer) or Open Link in New Tab (Firefox).
Hopefully this will help you all a little.